Dominik Frei
Produktspesialist Telefonnummer:67 10 79 60 Mobiltelefonnummer:975 62 146

Doktorgrad i Biologi, fagfelt cellebiologi, har i alt 7 års erfaring med high-end mikroskopi, blant annet
som post-doc med fokus på konfokal og «super resolution» mikroskopi og «live cell imaging». Dominik
jobbet også 1 år og på Normic Imaging platform, Institutt for Biovitenskap, UIO. Siden sommer 2018 har
Dominik jobbet som high-end mikroskopspesialist hos Inter Instrument AS.