Ibidi produktnyhet: ibiPore Flow slide

En µ-Slide med en porøs glassmembran for transmigrasjons- og transportundersøkelser under både statiske og strømningsforhold

 

God optisk kvalitet gjennom den tynne, porøse glassmembranen
Full fluidisk tilgang til de apikale og basale sidene av celler i mange applikasjoner
Ulike porestørrelser tilgjengelig for forskjellige celletyper
Egnet for etablering av lungemodeller med luft-væske-grensesnitt

Denne applikasjonen er spesielt viktig i den nåværende situasjonen for intensivert forskningsaktivitet på coronavirus Sars CoV-2.