Link til Nikons applikasjonsside. Mikroskoper kan brukes til mange forskjellige applikasjoner. Herfra kan dere få litt hjelp og ideer til hvilke applikasjoner som finnes og hvilke mikroskop som trengs. Utvikling av nye applikasjoner er kontinuerlig, og Nikons liste er derfor ikke fullstendig, men bare tenkt som en hjelp.

Applications