I dette dokumentet finner du en detaljert dokumentasjon om

  • Viktige parametere for «live cell imaging»
  • Hvordan sette opp «live cell» eksperiment
  • Eksempler på eksperimenter

Dette kan være viktig verktøy både for nybegynner og erfaren bruker.

For mer informasjon følg vedlagt fil Application Guide