Fluorescensmikroskop

Fluorescensmikroskop benyttes som oftest i forbindelse med biologisk og medisinsk, patologisk anatomisk diagnostikk. Denne mikroskopteknikken leverer verdifulle opplysninger om lokalisasjon av biologiske strukturer i prøvene.

Det finnes mange forskjellige fluorescensfarginger og metoder. Funksjonsprinsippet er det samme for alle: Eksitasjonslys med en viss bølgelengde treffer fluorescerende molekyler i preparatet og disse emitterer lys med en lengre bølgelengde. Et typisk eksempel er fargestoffet DAPI, den eksiteres med fiolett lys (300-400 nm) og så emitterer den blå lys (400-550 nm).

Med hjelp av veldig spesifikke fluorescensfilter skilles inngående og utgående lys i et fluorescensmikroskop. Intensitetsforhold mellom inngående og utgående lys er 10.000:1 opp til 1.000.000:1. Det betyr filtersettet må ekskludere minst 10.000 ganger så sterk lys enn den skal la gjennom. Med hjelp av samtidig fluorescensfarging av forskjellige molekyler er det mulig å identifisere og visualisere flere strukturer samtidig. I dag er det vanlig å bruke opptil 3 farger samtidig.

Våre fluorescens mikroskoper kan tilpasses for utdanning av studenter, rutinebruk på laboratorier og bruk i kliniske områder innen biologi.

Inter Instrument AS har representert den velkjente og kvalitetssikrede verdensomspennende produsenten av mikroskop, Nikon. For deg betyr dette produkter av ypperste kvalitet.

Fluorescensfilter fra Nikon

Vi selger fluorescensfilter til Nikon mikroskop fra verdensledende leverandører.

Se oversikt av standard filterblokker på Nikons nettside eller ta kontakt direkte med oss.