Fluorescensmikroskop

Fluorescensmikroskop benyttes som oftest i forbindelse med biologisk og medisinsk, patologisk anatomisk diagnostikk. Denne mikroskopteknikken leverer verdifulle opplysninger om lokalisasjon av biologiske strukturer i prøvene.

Det finnes mange forskjellige fluorescensfarginger og metoder. Funksjonsprinsippet er det samme for alle: Eksitasjonslys med en viss bølgelengde treffer fluorescerende molekyler i preparatet og disse emitterer lys med en lengre bølgelengde. Et typisk eksempel er fargestoffet DAPI, den eksiteres med fiolett lys (300-400 nm) og så emitterer den blå lys (400-550 nm).

Med hjelp av veldig spesifikke fluorescensfilter skilles inngående og utgående lys i et fluorescensmikroskop. Intensitetsforhold mellom inngående og utgående lys er 10.000:1 opp til 1.000.000:1. Det betyr filtersettet må ekskludere minst 10.000 ganger så sterk lys enn den skal la gjennom. Med hjelp av samtidig fluorescensfarging av forskjellige molekyler er det mulig å identifisere og visualisere flere strukturer samtidig. I dag er det vanlig å bruke opptil 3 farger samtidig.

Våre fluorescens mikroskoper kan tilpasses for utdanning av studenter, rutinebruk på laboratorier og bruk i kliniske områder innen biologi.

Inter Instrument AS har representert den velkjente og kvalitetssikrede verdensomspennende produsenten av mikroskop, Nikon. For deg betyr dette produkter av ypperste kvalitet.

Vi sørger for å skreddersy oppsettet av våre fluorescensmikroskop og tilpasser eksempelvis bildefangst, men også flere applikasjoner alt etter dine ønsker og behov.

Fluorescensfilter fra Nikon

Vi selger fluorescensfilter til Nikon mikroskop fra verdensledende leverandører.

Se oversikt av standard filterblokker på Nikons nettside eller ta kontakt direkte med oss.

Service for fluorescensmikroskop

Som spesialister har vi naturligvis kompetansen og kvalifikasjonene som kreves for overhaling og grundig vedlikeholdsarbeid av fluorescensmikroskop. Med sertifiserte og serviceinnstilte medarbeidere på laget, tilbyr vi service på alle merker – enten på stedet eller i vår serviceavdeling på Høvik.

Siden vår oppstart i 1975 har vi opparbeidet oss et velkjent rennommé for bransjer med behov for fluorescensmikroskop. For oss har kvalitet alltid vært et viktig nøkkelord i vårt daglige arbeid. Dette har medført til at vi kun benytter oss av produsenter med tilsvarende filosofi som oss selv.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt for mer informasjon! 

Vi er tilgjengelige på telefon 67 10 79 60 og epost: salg@interinst.no