Live-cell imaging – levende celler krever kvalitet

Det finnes fortsatt en sterk trend mot mer forskning med levende celler, såkalt live-cell imaging. Tekniske utviklinger som perfekt fokus (PFS, Perfect Focus System), følsomme monokrom kameraer med «back illuminated» sensor og forbedrete bildeanalyse algoritmer basert på kunstig intelligens (Nis.ai) bidrar til denne utviklingen. Mange forskningsprosjekter benytter seg av live-cell imaging til å få nye innsikter i felt innen biologisk forskning.

Hos Inter Instrument AS finner du live-cell imaging-løsninger som gir deg høyoppløselige bilder, samtidig som du holder cellene i live underveis av forskningen. Med live-cell imaging i kombinasjon med for eksempel spinning disk konfokal får du tidsserier av levende celler i 3D og i meget høy oppløsning.

Skreddersydde løsninger

Erfaringsmessig kan behovene for live-cell imaging være varierende. Derfor sørger vi for å tilpasse løsningene etter dine ønsker og behov.

Vi er stolte av å kunne representere velkjente og kvalitetssikrede verdensomspennende firmaer med tilsvarende faglig filosofi som oss selv. Vi har forøvrig vært distributør i Norge for Nikon siden 1975.

Vi tilbyr også servicekontrakter og service på våre produkter, enten på stedet eller hos serviceavdeling.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan forenkle arbeidshverdagen din og dine life-cell imaging eksperimenter.