Lysmikroskop

Lysmikroskop er godt egnet for bruk til å observere og studere subcellulære strukturer og prosesser som mitose, cellemembrantransport, intracellulær kommunikasjon og andre cellulære prosesser. I tillegg kan lysmikroskop også brukes til å studere mikroorganismer som bakterier, og for å oppdage og diagnostisere sykdommer. 

Lysmikroskop til ulike formål 

Vi tilbyr også lysmikroskop for krevende undersøkelser av materialer på en mikroskopisk skala, for eksempel å studere overflatestruktur og sammensetning av materialer, inkludert geologiske preparater. Dette har stor betydning for utviklingen av nye materialer og teknologier innenfor materialvitenskap.

Ulike typer lysmikroskop 

Det finnes flere typer lysmikroskop, inkludert konvensjonelle lysmikroskop og fluorescensmikroskop. Fluorescensmikroskop kan brukes til å observere og studere fluorescerende molekyler i prøver og kan gi informasjon om den cellulære funksjonen og interaksjonen mellom forskjellige molekyler. 

Bruk lysmikroskop for avansert bildebehandling 

Det er også mulig å bruke lysmikroskop med digitale kameraer og avansert bildebehandling for å registrere og analysere bilder. Dette har bidratt til utviklingen av avanserte bildeanalyseverktøy som kan brukes til å kvantifisere og måle forskjellige parametere i prøvene. 

Alt i alt er lysmikroskop en kritisk teknologi innen biologi og materialvitenskapelig forskning. Denne teknologien har gjort det mulig å observere og studere prøver på mikroskopisk skala og gir viktig informasjon om struktur og funksjon i biologisk materiale og materialer.

Se utstyr til mikroskop her