Nyhet: Nikon CFI Plan Apo lambda D objektiver

Nye Nikon Plan Apo lambda D objektiver er optimalisert til digitalt bildefangst med det store 25mm synsfeltet av ECLIPSE Ti2 og Ni serie mikroskop. Utmerket høy numersik apertur for best mulig oppløsning og lang arbeidsavstand.

Konfokal med lasereksitasjon fra UV til nær-IR med Nikon AX(R) og Crest V3 over 25mm.
Tilgjengelig fra Desember 2021.

For mer informasjon se Nikons nettside (engelsk)

Last ned brosjyre (engelsk)

Eller kontakt oss.