Nytt fra Promocell: Klar til bruk media til makrofag differensiering, for å få M1 og M2 makrofager

I prinsippet er det mulig å isolere makrofager fra forskjellige vevstyper, men ofte er resultatet en fenotypisk heterogen kultur. Et tilleggsproblem er at makrofager ikke profilerer in vitro, derfor er antall celler som kan produseres på denne måten begrenset.

Promocell har nå en løsning for dette problemet. De har utviklet en ny type medium. Den gjør det mulig å differensiere makrofager ut fra PBMC (Peripheral blood mononuclear cells). Det er ikke en gang nødvendig å konsentrere monocytter fra PBMC før differensieringsprosessen kan starte. Det nye mediet brukes for å lage rene M1 eller M2 makrofag populasjoner direkte fra PBMC.

Mediet heter «Macrophage Generating Medium DXF». Det finnes to versjoner, en for å få M1- og en for M2-Macrofager. Det er også mulig å få «Macrophage Base Medium DGF» og tilsette et eget utvalg av cytokiner for differensiering. Den siste løsningen krever litt mer erfaring, men er et rimeligere alternativ.

Promocell har nå også ferdig differensierte M1 eller M2 makrofager i programmet. Fordelen er at cellene er klar til bruk og den tidskrevende differensieringsprosessen faller bort.

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon og priser.