Human primærcellekultur (human primary cell culture)

Primære, humane celler kommer, i motsetning til immortaliserte cellelinjer, direkte fra mennesker. Fordelen er at de bevarer mer av deres opprinnelige funksjonaliteter. Primære celler er adskillig mer krevende enn cellelinjer når det gjelder media, kultivering og frysning. Vi ser en trend at behovet i forskningen for standardiserte, kommersielt tilgjengelige primære celler øker stadig selv om mange forskergrupper lagrer sine primære cellekulturer i egen regi.

Det finnes primære celler fra mange forskjellige vev og organer som for eksempel endotelceller, fibroblaster, keratinocytter, melanocytter, osteoblaster, epitelceller.

Primære celler fra PromoCell

PromoCell ble stiftet i 1990 med en visjon om å støtte vitenskapelig forskning over hele verden ved å tilby de aller beste produktene innen feltene primære celler, stamceller og blodceller. Deres produkter er til forskning med human cellekultur og cellebiologi.

De primære cellene og passende media fra PromoCell hjelper forskere verden rundt med nye oppdagelser, ved hjelp av en sterk plattform for vitenskapelig gjennombrudd.

Cellene fra Promocell er etisk godkjent. Promocell har avtaler med sykehus og leger og prosedyrene deres tar vare på personlighets og datavern rettigheter til vevsdonorer.

Promocell har kontroll over hele prosessen fra innsamling av vev og produksjon av cellelene.

PromoCell sin passion er forenlig med vår egen passion for å tilby kvalitetsprodukter beregnet for utdanning av studenter, rutinebruk på laboratorier og bruk i klinisk forskning.

Fagfeltet rundt primære celler er svært bredt, du kan benytte vår fagkunnskap for å finne de rette produktene.