Eclipse Si opprett lysmikroskop er designed med forbedret ergonomi: med blant annen lavere kryssbord, light manager og LCD display. Mikroskopet er tilpasset utdanning av studenter, rutinebruk på laboratorier og bruk i klinisk område. Kan utrustes med mikroskopimetoder som fasekontrast, polarisasjon, fluorescens og mikrofotografering (f.eks. Nikon DS1000 eller DS-Fi3 kamera).

Se også:

Nikons nettside for mer informasjon på Si (engelsk).

Trykk her for å laste ned Si brosjyren (engelsk).

Enkelt studentmikroskop Ei

Avansert klinsik mirksop Ci

Eller kontakt oss for mer informasjon.

Nikon Shedding New Light On Healthcare