SLEE Medical innstopingsstasjoner

Innstøpingsstasjoner brukes til prøvepreparering av parafininnstøpt materiale. Vi leverer flere moduler og hele stasjoner som egner seg godt til kliniske patologiske avdelinger samt biomedisinske forskningsmiljøer.