Humane primære celler

PromoCell begynte i 1990 med isolering og leveranse av primære humane celler. De har mange typer celler fra nesten alle vevsarter. Eksempler er blant annet fibro blaster, endotelceller og glatte muskelceller.

Kultivering av primære celler er mer krevende enn immortaliserte cellelinjer. Promocell har derfor også utviklet spesialmedier til de forskjellige celletyper. Det finnes for eksempel seks forskjellige varianter av medium til endotelceller, blant annet med og uten phenol rød. For fluorescensmikroskopi av levende celler må mediene være fri for phenol rød.

Også supplementer kan kjøpes enten som miks eller som separate tilsetningsstoffer. I tilfelle noen eksperimenter skall kjøres uten et bestemt tilsetningsstoff eller med en annen konsentrasjon. For alle medier finnes de sikkerhetsblad og bruksanvisning fritt tilgjengelig på Promocells webside.

Reagenser som brukes til kultur av primære celler er også tilgjengelig. For å få adherente celler løsnet fra substrat finnes det «Detach kit» med forskjellige konsentrasjoner av trypsin og EDTA. Det finnes også en «cell dissociation solution» såkalt ACF, som er en egen utvikling fra Promocell. Den er uten enzymer, fri for dyriske komponenter og en alternative til trypsin. Også trypsin nøytraliserende løsning eller for eksempel BPE (Bovine Pituitary Extract) er tilgjengelig.

Send en henvendelse:

Produkter

Opprett mikroskop

Vi oppretter alt i fra student mikroskop til avanserte forskningsmikroskop.

NIS-Elements bildeanalyse

Programvare til Nikon kamera og mikroskop som kan styre alt.

Gratis vareprøve

Ønsker du å prøve ibidis sine produkter så er det mulig å bestille gratis vareprøve.