Automatisierte mikroskoper til screening av levende celler til forskning og rutine