Nytt produkt fra ibidi!

Langtids kultivering og høyoppløsnings mikroskopi av sfæroider, organoider og suspensjonsceller på en ikke-adherent overflate. Overlegen til standard ULA-overflater (Ultra-low attachment): Stabil, biologisk inert overflate for langsiktige eksperimenter uten noen celle- eller biomolekyladhesjon. Utmerket mikroskopisk kvalitet uten autofluorescens: 100% overflatepassivering kombinert med høyeste optiske kvalitet på ibidi Polymer Coverslip. Finn mer detaljert produktinformasjon og applikasjonseksempler på idibis […]