PromoCell: HLA class II typiserte celler til immunoterapi forskning

PromoCell støtter effektiv forskning på immunterapier ved å utvide utvalget av HLA-typer som tilbys for alle humane primærceller og blod- og stamceller. I tillegg til MHC klasse I-genene HLA-A, -B og -C tilbyr vi nå også 4-sifret oppløsning for MHC klasse II-gener HLA-DPA1 / DPB1, -DQA1 / DQB1 og -DRB1 / DRB345. Link til pressemleding […]

Nytt produkt fra ibidi!

Langtids kultivering og høyoppløsnings mikroskopi av sfæroider, organoider og suspensjonsceller på en ikke-adherent overflate. Overlegen til standard ULA-overflater (Ultra-low attachment): Stabil, biologisk inert overflate for langsiktige eksperimenter uten noen celle- eller biomolekyladhesjon. Utmerket mikroskopisk kvalitet uten autofluorescens: 100% overflatepassivering kombinert med høyeste optiske kvalitet på ibidi Polymer Coverslip. Finn mer detaljert produktinformasjon og applikasjonseksempler på idibis […]